Klitheden

Et stykke” mellem-natur”, sådan lidt midt-ø’s. Fugtige lavninger, tørre lyngarealer, gammel landbrugshistorie blandet med tørvemos, tranebær, tagrør og klitlandskab. Efterhånden også en del nytilkomne fyrretræer, der faktisk er ved at kvæle klitheden. Fanø Kommune er i samarbejde med Naturstyrelsen og forskellige fonde i gang med at rense områderne for ubudne gæster. Der brændes af, fældes, opsættes hegn – og ikke mindst kommer der nu kvæg på arealerne til at tage sig af det grove arbejde. Prisværdigt. Vi er alle forpligtet til at bevare, beskytte, genoprette og sørge for så mange forskellige naturtyper som muligt. Dette for at biodiversiteten, altså mangfoldigheden, er så stor og rig som muligt. Vi kan her nyde det storslåede landskab, der virkelig bærer præg af hav, vind og vand. Så dynamisk, så store kræfter – ja selv havørnene søger dette område.

.